Công ty chúng tôi sẽ đến Sài Gòn Việt Nam để tham gia triển lãm, chào mừng bạn đến thăm 我公司将去越南胡志明参展,欢迎访问 Our company will attend the exhibition in Ho Chi Minh, Vietnam. Welcome to visit

Source:GREAT KNIVES MANUFACTURE CO.,LTD.(CHINA)Release time:2023-03-13

Công ty chúng tôi sẽ đến Sài Gòn Việt Nam để tham gia triển lãm, chào mừng bạn đến thăm
我公司将去越南胡志明参展,欢迎访问
Our company will attend the exhibition in Ho Chi Minh, Vietnam. Welcome to visit